14 listopada 2022 r. klasy 7 oraz 8 wzięły udział w Forum Młodych Wielokulturowych, na które zostaliśmy zaproszeni przez współpracującą z nami Fundację Freya. Wydarzenie przyczyniło się do poznania ciekawych osób innych narodowości oraz do poszerzenia wiedzy na temat krajów ich pochodzenia, np. tradycji, systemu szkolnictwa czy kulinariów. Nasi Uczniowie oprócz wysłuchania, mieli okazję również zadać pytania prelegentom m.in. z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Kazachstanu, Armenii.

Tego typu przedsięwzięcia pozwalają lepiej przygotować Młodych Ludzi do dorosłego życia, do wejścia na rynek pracy, do prawdziwego dialogu i za tą możliwość serdecznie dziękujemy Fundacji Freya.

#Wroclaw #TikkunOlam #Wielokulturowość

Comments are closed.
Skip to content