Z cyklu – „Nasza kadra od Emocji” 😀☹️😡🙃

🌺 Joanna Szewczyk 🌺

Wicedyrektor ds. Pedagogicznych, pedagog pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, terapeuta zzakresu terapii pedagogicznej, prowadząca Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, rewalidację.

Od wielu lat wykonuję swoją pracę z pasją na stanowisku pedagoga szkolnego oraz
nauczyciela współorganizującego kształcenie. Wchodziłam również w skład zespołu
interdyscyplinarnego Niebieskiej Karty. Współpracowałam z ośrodkiem doskonalenia kadrpedagogiczno-menadżerskich prowadząc szkolenia, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wciąż podnoszę swoją wiedzę, doskonalę umiejętności i podnoszę kwalifikację biorąc udział w wielu szkoleniach/ kursach/ konferencjach/ webinarach.

Zawsze najważniejszy był dla mnie Uczeń. To w końcu On jest początkiem i końcem
edukacji i wychowania.
Wiem, że szkoła może być profesjonalna i przyjazna, a wraz zRodzicami może budować prawdziwą przestrzeń sprzyjającą rozwojowi Uczniów w zgodziez Jego emocjami.

Na co dzień jestem mamą, partnerką oraz niepoprawną optymistką uwielbiającą muzykę.
Prawdziwą pasją zawsze jednak był człowiek.

Zapraszam do wspólnej podróży w myśl zasady: Jeśli masz problem – przyjdź, to spróbujemy go rozwiązać. Jeśli go nie masz – przyjdź i powiedz jak to robisz!”

Skip to content