Zalety Szkoły Podstawowej
Tikkun Olam

Doświadczona i wykwalifikowana kadra.
Bogata oferta programowa.
Indywidualne podejście do ucznia i przyjazna atmosfera na lekcjach.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych stymulujących rozwój ucznia.
Współpraca z międzynarodowymi środowiskami żydowskimi.
Współpraca z instytucjami kształtującymi prospołeczne i proekologiczne nauczanie.
Szacunek w podejściu do dziecka, poszanowanie jego praw i autonomii.
Rozwijanie talentów ucznia i wspieranie w pokonywaniu słabości.

Rozwijanie jego talentów, wspieranie w pokonywaniu słabości zaspokojenie potrzeby ruchu.

Szacunek w podejściu do dziecka, poszanowanie jego praw i autonomii.

Zwiększoną ilość lekcji języka angielskiego – 4 godz. tygodniowo.

2 godziny języka hiszpańskiego oraz nauka współczesnego języka hebrajskiego i poznawanie kultury żydowskiej.

Wprowadzanie nowych rozwiązań dydaktycznych, w tym nowoczesnych technologii na wybrane lekcje i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć stymulujących rozwój ucznia.

Możliwość wpływania na podniesienie atrakcyjności szkoły poprzez zaangażowanie się w jej życie.

Jasne zasady komunikacji pomiędzy rodzicem a szkołą

Szukanie wspólnych rozwiązań dotyczących sytuacji szkolnej dziecka.

W razie potrzeby pomoc psychologa, pedagoga i logopedy.

Doświadczoną, wykwalifikowana kadrę pedagogiczną pracującą pod kierownictwem pani dyrektor wzbogaconą ofertę programową.

Indywidualne podejście do ucznia.

Przyjazną, sprzyjającą uczniom atmosferę na lekcjach

Organizację własnych konkursów i udział w pozaszkolnych olimpiadach i konkursach wiedzy

Współpracę z międzynarodowymi środowiskami żydowskimi,

Współpracę z instytucjami kształtującymi prospołeczne, proekologiczne nauczanie

Otwarcie na wiedzę i nowe technologie

Zgrany zespół pedagogów, od lat pracujący pod kierownictwem pani dyrektor skutecznie przygotowuje młodzież zarówno do sprawdzianu ósmoklasistów, jak i do życia. Poprzednie roczniki absolwentów kształcone przez tę wykwalifikowaną kadrę co roku uzyskiwały najwyższe noty, zaliczane do dziewiątego stanina.

Szkoła Tikkun Olam zapewnia wysoki poziom nauki języka angielskiego (5 godzin w tygodniu, w tym 2 z native speakerem). Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na dużej sali z profesjonalną, elastyczną nawierzchnią oraz na basenach Aquaparku. Giętkość umysłu uczniowie ćwiczą w czasie zajęć z gier logicznych, natomiast na zajęciach komputerowych uczą się obsługi przydatnych programów. Po lekcjach każdy rozwija swoje pasje na różnych warsztatach: kółku matematycznym lub szachowym, w pracowni plastycznej, wspinaczce, na warsztatach zumby, lekcjach gitary, zajęciach aikido, relaksacyjnych i innych.

Otwarcie na świat

Lekcje z kultury, sztuki oraz historii uczniowie Tikkun Olam pobierają często poza szkołą – na zajęciach w Muzeum Narodowym, w Miejskim Domu Kultury, w Filharmonii Wrocławskiej, Teatrze Lalek czy Akademii Sztuk Pięknych. Na wycieczkach wyjazdowych dzieci poznają piękno swego kraju, a o urokach innych zakątków świata dowiadują się w czasie spotkań z zagranicznymi gośćmi. W szkole odbywają się też specjalne zajęcia z udziałem pisarzy, muzyków, podróżników lub innych ciekawych prelegentów (zawsze mogą w nich uczestniczyć rodzice). Tikkun Olam organizuje ponadto otwarte wydarzenia kulturalne dla całej społeczności szkolnej z rodzinami i przyjaciółmi, a także dla wszystkich zainteresowanych wrocławian. Ze szkołą przyjaźnią się instytucje kulturalne oraz przedstawiciele różnych środowisk żydowskich.

Otwarcie na ludzi i przyjaźń

Uczniowie Tikkun Olam lubią swoją szkołę, jej wyjątkową atmosferę. Zarówno dzieci, jak i rodzice dobrze się w niej czują i chętnie w niej przebywają. Szkolne wydarzenia są wspólną sprawą nauczycieli, uczniów oraz rodziców, liczą się nie tylko wyniki w nauce. Empatii i współczucia, zgodnie z żydowską tradycją, młodzież uczy się, wspierając potrzebujących poprzez całoroczne, systematyczne zbieranie środków na cele charytatywne, m.in. dla dzieci w Afryce czy zwierząt w schronisku. Partnerskie stosunki z dorosłymi uczniowie praktykują, występując na przykład razem z nauczycielami w szkolnych przedstawieniach, a społeczne postawy, takie jak życzliwość, uprzejmość czy gościnność, ćwiczą w czasie koncertów, opiekując się gośćmi przybywającymi do szkoły.

Aby przekonać się, jak to wszystko funkcjonuje w rzeczywistości, można zapisać dziecko na dzień próbny. W tym czasie kandydat na ucznia Tikkun Olam uczestniczy wraz z innymi dziećmi w zajęciach, a potem dzieli się z rodzicami swoją opinią. Serdecznie zapraszamy.

Skip to content