Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024

Rozpoczęcie Roku Szkolnego : 04.09.2023r.

Zakończenie Roku Szkolnego : 21.06.2024r.

Dni wolne od zajęć :

01.11.2023r. Święto Wszystkich Świętych

02 i 03.11.2023r. Dni Wolne

23.12.2023-31.12.2023r. Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023 Święto trzech Króli

15.01.2024r-28.01.2024r. Ferie zimowe

28.03.2024-02.04.2024r. Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2024r. Święto Pracy

02.05.2024r. Dzień wolny

03.05.2024r. Święto Konstytucji 3 Maja

13.05.2024r. Dzień wolny

14.05.2024-16.05.2024r. egzamin ósmoklasisty

17.05.2024r. Dzień wolny

30.05.2024 Boże ciało

I półrocze 01.09.2022-31.01.2024r.

II półrocze 01.02.2023-23.06.2024r.

Ferie zimowe 15.01.2024-28.01.2024r.

Egzamin ósmoklasisty 14.05.2024-16.05.2024r.

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 10.06.2024- 12.06.2024r.

Zebrania i konsultacje z Rodzicami , godzina 17.00-18.00

Zebrania rodziców z wychowawcami 08.12.2024r. oraz 20.05.2024r.

Do 18.12.2023r.- skuteczne poinformowanie o zagrożeniach i wystawienie ocen proponowanych w tym ocen z zachowania

Do 20.05.2024r- skuteczne poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną i wystawienie ocen proponowanych w tym ocen z zachowania

Terminy Rad Pedagogicznych :

10.01.2024r Rada Klasyfikacyjna za I półroczne

17.06.2024r rada klasyfikacyjna za II półrocze

Skip to content