Niepubliczna Prywatna Szkoła Podstawowa Tikkun Olam

powstała jako alternatywa dla państwowego systemu edukacji. Stworzyli ją rodzice, którzy chcieli, aby dzieci miały możliwość odkrywania i rozwijania swoich mocnych stron w przyjaznej atmosferze, wśród uczniów pochodzących z różnych środowisk i kultur oraz z nauczycielami będących pasjonatami w swoich dziedzinach.

Jesteśmy małą, kameralną szkołą, która swoje idee opiera na najlepszych tradycjach szkolnictwa żydowskiego. Działamy na prawach szkół publicznych, co oznacza, że obok realizacji programu edukacyjnego MEN, uczymy również kultury, tradycji i historii żydowskiej oraz języka hebrajskiego. Celem naszym jest zarówno budzenie u uczniów poczucia tożsamości narodowej jak i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur. Dlatego też szkoła jest otwarta dla dzieci różnych wyznań i narodowości.

8

ILOSĆ KLAS

1:3

ILOŚĆ NAUCZYCIELI PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA

100

DBAŁOŚCI O TWOJE DZIECKO

80

AKTUALNA ILOŚĆ UCZNIOW

W naszej misji pedagogicznej chcemy sami reprezentować następujące postawy i idee, a także przekazywać je naszym podopiecznym:

Różnorodność i sposób, w jaki o niej myślimy, odgrywa ważną rolę w życiu uczniów i dorosłych w całej szkole. Nauczyciele szkoły omawiają i opracowują skuteczne podejście do kwestii tożsamości w klasie.

Wspólnota uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół Szkoły, w której rozwijać się będzie człowieczeństwo wszystkich.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za swój rozwój, ale także rozwój innych.

Sprzeciw wobec ostrej rywalizacji między uczniami.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa TIKKUN OLAM rozpoczęła działalność 1 września 2014 roku. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
Szkoła jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej, co oznacza m.in., że:
Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej
Realizuje ustaloną dla szkół podstawowych podstawę programową i ramowy plan nauczania
Wystawia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na takich samych prawach jak szkoła publiczna

Szkoła TIKKUN OLAM nie ma religijnego charakteru.

Posiada status szkoły prywatnej na prawach szkoły publicznej.

Prócz przedmiotów typowych dla szkół publicznych naucza się tu tradycji i historii żydowskiej, języka hebrajskiego, uczniowie obchodzą żydowskie święta, ale na zasadzie dobrowolnego udziału.

Wśród uczniów są zarówno dzieci żydowskie, jak i nie żydowskie. Liczebność klas – do 16 uczniów.

Skip to content