Rekrutacja
Dołącz do nas
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Deklaracja dostępności

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tikkun Olam zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Podwyższony kontrast,
Wybór odcieni szarości,
Możliwość powiększenia liter na stronie,
Wybór czcionki dla dyslektyków,
Strona działa również na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety,
Strona posiada wbudowaną wyszukiwarkę,

Treści niedostępne:

 • brak audio deskrypcji materiałów video,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa Tikkun Olam i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lub posiada opisy nie spełniające w pełni wymagań WCAG,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia

Skróty klawiaturowe

Na stronie https://www.tikkunolam.pl/.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą  kontaktową jest Lena Wentland-Zjawin, e-mail: szkola@tikkunolam.pl/.pl, tel. 792 61 00 80 . Tą samą   drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Adres: 53-426 Wrocław, ul. Jemiołowa   E-mail: szkola@tikkunolam.pl/.pl Telefon: 792 61 00 80 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnejOrgan nadzorujący: Dyrektor Szkoły Adres: 53-426 Wrocław, ul. Jemiołowa E-mail: szkola@tikkunolam.pl/.pl Telefon: 792 61 00 80 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Tikkun Olam prz ulicy Jemiołowej we Wrocławiu znajduje się w budynku oznaczonym literą B, objętym ochroną konserwatora zabytków. Znajduje się tam również Liceum nr VII.

budynek oznaczony literą B:

 • budynek posiada 4 kondygnacje (piwnica i 3 piętra z korytarzami) oraz 3 klatki schodowe bez wind,
  główne wejście budynku znajduje się od ulicy Jemiołowej, pozostałe 3 wejścia otwarte w godzinach pracy szkoły są od strony dziedzińca, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, barierki),
 • brak toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych,
 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • budynek dostępny jest dla osoby z psem asystującym,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w szkole.
 • do budynku przylega sala gimnastyczna z dwoma wejściami od strony dziedzińca (z poziomu gruntu) i boiska, do którego prowadzi kilka stopni bez podjazdu. Z poziomu sali gimnastycznej do budynku B prowadzą schody również bez podjazdu.
 • na terenie szkoły znajduje się 35 miejsc parkingowych, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 
Skip to content