Rozmowy o tym, co ważne: o szacunku, akceptacji i granicach tolerancji. Dzisiejsze spotkanie z uczniami i uczennicami Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tikkun Olam było bardzo żywe😀

Zadanie zrealizowano przy wsparciu UNICEF. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.22

The task was carried out with the support of UNICEF. Task implemented within the framework of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) under the Memorandum of Understanding between the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and the City of Wroclaw dated 09.06.2022 and Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw dated 09.06.22

Завдання реалізовано за підтримки ЮНІСЕФ. Завдання реалізується в рамках Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлав від 09.06.2022 р. та Листа обміну щодо надання підтримки, пов’язаної з реагуванням на надзвичайні ситуації, пов’язані з біженцями у Вроцлаві від 09.06.22 р.

WCRSUNICEF Poland

Comments are closed.
Skip to content